Nekrolog: Bill Sejer Nielsen var Hammel Cykle Klub

Mindeord om Bill Sejer Nielsen skrevet af Lars Toft Pedersen, formand for Hammel Cykle Klub, og Jørgen Tind, tidligere bestyrelsesmedlem i Hammel Cykle Klub.

Det er med stor sorg, vi har modtaget budskabet om, at Bill Sejer Nielsen er død den 10. marts 2021. Bill var medstifter og mangeårig formand samt æresmedlem af Hammel Cykle Klub.

Bill var med i Hammel Cykle Klubs bestyrelse i 21 år og deraf 19 år som formand. Ved klubbens stiftelse i 1974 blev Bill valgt som formand, hvilket varede frem til 1985, hvor han gik af som formand, men fortsatte i bestyrelsen. Bill blev igen formand i 1987 og frem til 1989, hvor han gik ud af bestyrelsen. Men i 1997 blev Bill igen formand, og det varede frem til 2003, hvor han endeligt forlod bestyrelsen.

Bill var derefter ikke længere med i bestyrelsen, men han fortsatte med at interessere sig for klubbens virke, og han mødte op til klubbens arrangementer som generalforsamlinger og cykelløb med mere.

Bill blev udnævnt til æresmedlem af Hammel Cykle Klub i 1994. Hammel Cykle Klub fik i 1983 tildelt Hammel Idrætssamvirkes Idrætspris for Hammel Kommune, hvilket ikke mindst skyldtes Bills indsats, og i 1989 fik Bill personligt Idrætsprisen.

Bill blev født den 11. juni 1937 i Svenstrup ved Hammel, og han har tilbragt det meste af sit liv i Hammel, selv om han de senere år boede på Frijsendalvej i Sall ved Hammel, hvor han sammen med Birgit nød pensionisttilværelsen.

Som ung kom Bill i lære på Aarhus Maskinfabrik, hvor han blev udlært maskinarbejder. Bill startede Hammel Maskinfabrik, som i mange år havde adresse på Industrivej i Hammel, indtil sønnen Peter Sejer Nielsen overtog fabrikken, og den skiftede navn til Sciteq, og flyttede til Søften.

Men det er som cykelsportsmand, vi bedst kender Bill. Allerede mens Bill var i lære i Aarhus fik han smag for cykelsporten, og han deltog aktivt som cykelrytter på Aarhus Cykelbane, og det fortælles, at han næsten boede på cykelbanen. Bill var en meget seriøs cykelrytter på banen, og han gik op i sund kost og levevis. Han gik så meget op i sund kost, at et år bestod kosten først og fremmest af grønne bønner. Om det var de grønne bønner, der gjorde det, vides ikke, men Bill opnåede at blive både jysk mester og komme på landsholdet i banecykling.

Tilbage i Hammel havde Bill ikke glemt cykelsporten. Sammen med en gruppe af interesserede i cykelsport blev der talt om, at starte en cykelklub i Hammel. Hammel Handelsstandsforening pressede også på, da de så en cykelklub som et aktiv for Hammel. Der blev arrangeret et gadeløb i Hammel med Sorring-Toustrup Cykelklub som officiel arrangør, men med Hammelfolkene som medarrangører, og det blev en stor succes.

Hammel skulle have en cykelklub. Beslutningen var truffet. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 10. oktober 1974 på det daværende Hotel Sika. Der blev valgt en bestyrelse, og helt naturligt med Bill som formand.

Bill havde stor viden om cykelsport, og andre i bestyrelsen havde også lidt erfaring med cykelsport, men langt de fleste af medlemmerne i den nye klub var nybegyndere. Men entusiasmen var stor, og vi begyndte træningen og forberedelserne til den kommende sæson. Det første år var resultaterne meget beskedne, men der var en gruppe af unge talenter, som efterhånden udviklede sig, og i nogle år havde klubben nogle af landets mest vindende cykelryttere, især inden for landevejscykling, men også inden for cykelcross. Bill skabte en stærk base for talentarbejde i Hammel Cykle Klub, der senere også slog igennem inden for mountainbike med nogle af landets hurtigste ungdomsryttere.

Klubbens cykelryttere deltog i cykelløb over hele landet, og Bill var altid med som træner og chauffør og alt muligt andet, og til mange af løbene var Bills familie også med.

Hammel Cykle Klub arrangerede også selv cykelløb, og både Bill og andre ydede et stort arbejde med planlægning og gennemførelse af disse cykelløb. Pinseløbet, hvor Pøt Mølle Bakken indgår, blev et af landets mest berømte cykelløb, og løbet tiltrak cykelryttere fra hele landet og også fra udlandet, så der var stor prestige ved at vinde Hammels Pinseløb.

Gennem mange år blev der også arrangeret gadeløb i Hammel, hvor opløbsstrækningen på Østergade tiltrak tusindvis af tilskuere. Men efter omdannelsen af Østergade til sivegade var det slut med gadeløb i Hammel.

Hammel Cykle Klub blev moderklub for Team Fakta, som opstod sidst i 1990erne som professionelt cykelhold, og med Bill og sønnen Peter som ledere. Team Fakta blev et af landets bedste cykelhold, som deltog i cykelløb i både indland og udland. Efter nogle år mistede holdet desværre sin hovedsponsor, og det blev nødvendigt at lukke holdet.

Hammel Cykle Klub var og er en klub, der spænder bredt, og klubben har altid haft både elite og motion. I klubbens første år deltog Bill som Old Boys på konkurrenceplan, men det gik efterhånden over i motion, og som motionist har Bill deltaget i blandt andet Sjælland Rundt og Aarhus-København samt mange andre motionsløb.

Vi vil huske Bill som et samlingspunkt i klubben og i cykelsporten. Æret være Bill Sejer Nielsens minde.