Referat og formandens beretning fra Generalforsamling 2019 kan findes nedenfor: