Hammel Cykle Klub. Beretning ved Generalforsamlingen den 13. november 2014

 

1. 2013/14
Ved sidste års beretning fortalte jeg om en medlems-tilbagegang på 7%. Det år endte på 161 medlemmer. Tilbagegangen var en enlig svale, for i år er der atter fremgang i medlemstallet. Ved udgangen af vores regnskabsår var vi 213 medlemmer, en fremgang på hele 32%. Det er noget af en udvikling, men også noget der kræver en meget stor indsats af klubbens frivillige.

 

Hvis man skal være medlem af en klub så forventer man lidt mere end man kunne få hvis man bare var sig selv eller cyklede en tur med naboen. At få flere til at give en hånd med og tage ansvar har jeg snakket om hvert eneste år når der skulle aflægges beretning. Og det kommer også til at præge dette års fortælling. For det er og bliver forskellen på om vi lykkes som klub og på om det projekt vi nu har kørt i et antal år - Vi Cykler Alle, vil være en succes.

 

Hvis jeg lige skal dvæle lidt ved tallene så har jeg kigget på lidt flere detaljer omkring dette:

 

  B/U Motion B/U Licens Voksne Motion Voksne Licens Passive
2009 42  23  12 
2010 21  49  29 
2011 37  71  30  10 
2012 50  78  27  10 
2013 34  21  62  35 
2014 26  26  116  31  14 

 

Det vigtigste jeg får ud af tallene er:

Antallet af børne-ryttere - (motion) falder og det har det gjort de sidste par år. Der er heldigvis flere børn der kører med licens, men totalt set er der et fald i antallet af b/u-ryttere. Og dette er en af de udfordringer vi skal have set på næste år. Jeg kan godt love at det har en meget høj prioritet i bestyrelsen.

 

Antallet af licensryttere (b/u + voksne) har været generelt stigende de sidste 5 år, der er dobbelt så mange i 2014 som i 2009. Først og fremmest fordi mange b/u ryttere nu har licens. Men på voksen-licens siden ser det også nogenlunde ud, omend der har været lille fald i år.

 

Motionister udgør den største andel af klubbens medlemmer. Og den kraftige stigning i medlemstallet i løbet af i år skyldes først og fremmest en rigtig god tilgang her. Der er blevet sat mange nye aktiviteter igang. Bl.a. har vi startet cykleskole med stor succes. Og vi har fået mere styr på motionstræningen end vi har haft længe og det afspejler sig i at så gider folk godt komme. En stor tak til motionsudvalget for et stort stykke arbejde med at udvikle på dette.

 

Og så har vi haft stor tilgang af kvindelige medlemmer. Der er idag 44 kvinder i klubben. Vi har fået gang i både MTB- og landevejshold for kvinder og dette er meget glædeligt. Og det er også et godt eksempel på hvordan vi gerne vil organisere vores aktiviteter - at der er nogle frivillige der tager ansvar og får sat aktiviteten i gang og struktureret.

 

Løb arrangeret af klubben
I 2014 har vi afholdt 3 løb:

 

Pinseløbet. Rekordstort antal deltagere, lige omkring 1000 ryttere. En fantastisk dag, super vejr og god stemning. Løbet er 3. etape i Marcello Bergamo Cup som vi afholder sammen med Herning og Silkeborg og det setup tror jeg er det helt rigtige. Det er et kæmpe arbejde at lave løbet, det tager næsten et år. Pinseløbsudvalget har vel holdt 8-10 møder, der er stor fokus på sikkerhed, så derfor er der masser af flagposter og politihjemmeværn og MC-betjente der hjælper med at afvikle løbet. Ialt er ca. 75 frivillige igang på dagen. Pinseløbet er klubbens store flagskib på landevejen, men det er også vore licensrytteres "kontingent" til at kunne deltage i andre klubbers løb alle weekends i sæsonen.

 

Webike-Cup og Kidsliga, to MTB-løb som blev afviklet på vores nye MTB-spor i Hammel Mølleskov. Begge løb med mange deltagere og rigtig god feedback vedr. det nye MTB-spor.

 

40 års Jubilæum
Klubbens 40 års jubilæum blev fejret den 11. oktober med reception, indvielse af det nye MTB-spor og fest om aftenen. Jeg synes vi havde en rigtig god dag og fik markeret at klubben er Fyrre, Festlig og Fyrig!

 

MTB / Nyt Spor
Mountainbike-aktivitet er generelt stigende og flere og flere kører på brede dæk. Vi har hidtil ikke haft mange spor at tilbyde lokalt før nu. Men efter et stort arbejde af en flok ildsjæle kan vi nu tilbyde mere end 11 km nye og udfordrende spor til MTB-ryttere. Vi har et MTB Sporudvalg som har organiseret arbejdet. De skal have en stor tak for deres indsats.

 

Vi håber at det nye spor vil give os endnu flere dygtige MTB-ryttere. Det nye med sporet er at klubben bliver ansvarlig for driften af sporet. Dvs. vi skal være med til at sikre at sporet bevarer sin høje kvalitet, men vi skal også være med til at sikre at MTB-kørsel foregår på sporet og ikke i andre skovområder som skal friholdes for MTB-aktivitet. Jeg håber at alle MTB-ryttere vil være med til at tage ansvar og sikre at det bliver en god oplevelse i det kommende år.

 

Licensresultater:
Klubbens ryttere har igen i år leveret mange gode resultater i licensløb: 

  • Jysk/fynske mester i enkeltstart på landevej (Junior),
  • 3 landevejs-ryttere deltog i landsholds-samling og udlandsture med landsholdet (junior, U17)
  • 3 DM-titler i MTB (U9, U13, U15)
  • 1 første og en 2. plads ved NM I MTB (U15, H50)
  • 3 ryttere til EM i MTB
  • Vinder af SRAM-ligaen (MTB) 

På begge vore talent-teams arbejdes der meget seriøst med træningen og med udviklingen af talenterne. En flok ildsjæle lægger mange kræfter for at få dette til at køre og det skal I have en stor tak for.

 

Sikkerhed og god trafikkultur
Der er meget fokus på hvordan cykleryttere opfører sig på landevejen og i skoven for den sags skyld. Og vi er sikkert ikke altid ligeså uskyldige som vi giver udtryk for. Derfor var det også glædeligt at deltage i licensrytternes møde i klubhuset for et par uger siden, hvor der blev sat fokus på sikkerhed. Som bløde trafikanter er det i sidste ende os selv det går ud over, så lad os få endnu mere fokus på at vi kører efter færdselsreglerne og opfører os ordentligt i trafikken.

 

2. Fremtidig planlagt virksomhed
Nu skriver vi snart 2015 og den plan vi skrev for 4 år siden med titlen Vision 2015 - Vi cykler alle, trænger til et grundigt serviceeftersyn så den kan blive afløst af en Vision 2020. Det bliver et arbejde som bestyrelsen tager fat på i det nye år. Og alle klubbens medlemmer vil blive inviteret til at bidrage til denne plan som skal være med til at sikre en fortsat god og sund udvikling for klubben.

 

Der er mange områder hvor vi kan blive bedre og hvor vi skal have styrket klubben. Vi skal have lidt mere struktur på og "styr på det". Der skal sættes ind overfor b/u hvor vi skal styrkes på det organisatoriske og bl.a. have tilknyttet flere trænere, så vi forhåbentlig kan få flere børn til at gå til cykling. Generelt – og det gælder både på motion, licens, b/u, så vil vi utroligt gerne have at flere medlemmer deltog i kurser og fik tilegnet sig nogle flere kvalifikationer. Det kunne være kaptajn-kursus, MTB-træner, osv. Der er masser af tilbud derude og det er bare med at komme afsted.

 

Vi skal have nyt klubtøj for årene 2015-17. Tøjudvalget har lavet et meget grundigt forarbejde og de sponsoransvarlige har fået lavet nogle gode aftaler med sponsorer. Vi kommer til at køre i klubtøj fra Marcello Bergamo og jeg håber at medlemmerne vil tage godt imod det nye tøj. Tøj der er bestilt bliver leveret inden jul, så til nytårskuren håber jeg vi ser rigtig mange i det nye tøj.

 

Til slut lidt reklame for træningslejren på Mallorca i uge 12/2015. Turen er åben for alle voksne medlemmer af klubben. Deadline på tilmelding er meget snart. Lige nu er der 21 tilmeldte, og der er derfor kun 4 pladser tilbage på turen. Tilmelding senest på søndag den 16/11.

 

3. Afslutning
Her til slut en opfordring som ikke kan siges for tit: Hjælp hinanden. Hjælp med at få gennemført et godt pinseløb. Og hjælp hinanden med at lave MTB-spor så vi kan få gode forhold i skoven og lave gode løb der. Kom og giv en hånd med ved træning af de mindste. Og tag en tørn som kaptajn på hold 4 osv. Vi er en klub i vækst, vi har rigtig mange aktiviteter på landevejen og i skoven. Og der er mange opgaver der skal løses i klubben. Og det er kun gennem sammenholdet vi får styrket hele klubben.

 

Her til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle vore sponsorer som yder meget værdifulde bidrag til klubbens arbejde. Vi arbejder nu med mere aktive sponsorater som også går udover "bare" tøj-sponsorater. Dette tror vi på giver både flere penge til klubben men det giver også sponsorerne mere værdi for deres sponsorater.

 

I bestyrelsen tager vi afsked med Lena Kristensen som ikke har ønsket genvalg. Men jeg vil her gerne sige dig tak for samarbejdet og din indsats i bestyrelsen.

 

Og til allersidst, tak til hele bestyrelsen for et godt og meget konstruktivt samarbejde.

 

Hammel 13/11/14
Benny Hagelskjær
Formand

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub