Bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2018

 

 

Tilstedeværende: Asbjørn, Kim K., Kim L., Lisbeth, Jesper og Lars

Afbud fra: Janni og Per


Dagsorden:

  1. Økonomi
  2. Rammer for klubbens eliteryttere (Jesper)
  3. Opfølgning vedr. kassererposten og fremtidig organisering i 2019 (se referat pkt. 3 fra sidste møde)
  4. Generalforsamlingen (Jesper)
    Evt. vedtægtsændringer (se referatet pkt. 8 fra sidste møde)
  5. B&U afdeling – status (Kim K. og Kim L.)
  6. Kommende aktiviteter
  7. Evt.
Referat

1.Økonomi

Status på regnskab gennemgået ved Kim. Det endelige regnskab gøres færdigt til næste bestyrelsesmøde.

Udkast til budget drøftet. Revideret budget bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.2.Rammer for klubbens eliteryttere (Jesper)

Forslag til rammer for 2019 blev drøftet og vil blive præsenteret på generalforsamlingen.3.
Opfølgning vedr. kassererposten og fremtidig organisering i 2019 (se referat pkt. 3 fra sidste møde)

Drøftelse af fremtidig sammensætning af bestyrelsen. Der bliver brug for nye medlemmer i bestyrelsen efter generalforsamlingen. Jesper sender opfordring til alle medlemmer i HCK.


4.
Generalforsamlingen (Jesper)

Generalforsamling bliver behandlet på bestyrelsesmøde 22. oktober.

Jesper starter op på beretning og skal have input herfra.

-          Asbjørn samler input vedr. landevejslicens

-          Lisbeth, Kim L. og Lars sender input vedr. MTB

-          Kim K. giver input på B&U

-          Jesper beder Niels Christian om input vedr. landevejsmotion


5.B&U afdeling – status (Kim K. & Kim L.)

6. september var der inviteret til B&U møde for forældre til rytterne. Ud over 5 trænere dukkede der 2 forældre op. Grundlaget for en drøftelse af den fremtidige B&U afdeling var derfor en vanskelig opgave, og den fremtidige organisering er fortsat uafklaret.


6.
Kommende aktiviteter

 

Fokus på generalforsamlingen.

Asbjørn lufter muligheden for at afvikle et Crossløb og vil gå videre hermed.7.
Evt.

Næste bestyrelsesmøde er d. 22 oktober kl. 19:30, hvor der skal godkendes regnskab og planlægges generalforsamling.

Kursus i frivillighed ved DCU den 6. december. Jesper og Asbjørn deltager.

Asbjørn er kommet i landevejsudvalget i DCU – tillykkeJ

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub