Bestyrelsesmøde d. 6. marts 2017


Tilstedeværende: Benny, Christian, Kim, John, Lars, og Janni


Afbud fra: Steffen, Andreas, Per


Dagsorden:

 1. Økonomi: Status (Kim)
 2. Organisering/opgavefordeling – Hvem gør hvad
  1. Tøjsponsorater 2018-20
  2. Andre sponsorer
  3. Etablering af netværk eller andre indtægtsgivende aktiviteter
 3. Marketingudvalg: Præsentation af plan og tanke (Janni og Christian)
 4. Sponsorstatus (alle byder ind)
 5. Kommende aktiviteter (alle byder ind)
  1. Motion (sæsonstart m.v.)
  2. Børn/unge (trænermøde,sæsonstart)
  3. Licens
 6. Rytterbetingelser
 7. Evt.


Referat:

Christian Vaaben fortæller, at han har takket ja til at køre sæson 2017 for et aarhusiansk cykelhold. Dermed træder Christian ud af bestyrelsen, og Lars Toft, som er 1. suppleant, træder ind i stedet for Christian. Bestyrelsen takker Christian for samarbejdet og ønsker ham held og lykke på det nye hold.

 

 1. 1.Økonomi: Status (Kim)

-          Der trækkes hårdt på de likvide midler lige i øjeblikket, men det hænger fint sammen med, at det er nu, vores ryttere skal være klar til sæsonen.

-          Klubben har stadigvæk en opgave i at skulle finde nogle nye sponsorer i år for at overholde budgettet.

 

 1. 2.Organisering/opgavefordeling – Hvem gør hvad.
  1. Tøjsponsorater 2018-20
 • Kim, Steffen og John sætter sig sammen og kigger på opgaven.
 1. Andre sponsorer
 • Kim og Jesper Tikøb er i gang med at se på blandt andet sponsorer i forbindelse med gadeløbet.
 1. Etablering af netværk eller andre indtægtsgivende aktiviteter
 • Bestyrelsen går i tænkeboks omkring dette punkt.
 1. 3.Marketingudvalg: Præsentation af plan og tanker (Janni og Christian)

-          Udvalget arbejder på at etablere en Facebook side der skal markedsføre Hammel CK og vores aktiviteter. Udvalget arbejder hårdt for at få projektet startet i forbindelse med træningslejren til Calpe i marts.

-          Udvalget har indkøbt en drone og den godkendt med stor begejstring i udvalget.

-          Der er lavet et udkast til overgangen til facebook-siden, som læses højt for bestyrelsen.

 • Bestyrelsen kommenterer, at det er vigtigt, at det forsat er mulig for forældre at blive medlem af klubbens facebook-gruppe.
 1. 4.Sponsorstatus (alle byder ind)

-          Lars arbejder forsat på sponsorater i forbindelse med projekt Dommerparken.

-          Se også punkt 2.

 1. 5.Kommende aktiviteter (alle byder ind)
  1. Motion (sæsonstart m.v.)
 • Sæsonstart er d. 1. april.

 

 1. Børn/unge (trænermøde,sæsonstart)
 • Der er trænermøde torsdag d. 9. marts.
 • Sæsonstart er d. 27. marts.
 1. Licens
 • D. 31. marts er der rytterpræsentation i InSide.
 1. 6.Rytterbetingelser: Endelig udgave af rytterbetingelser fremlægges (ved de enkelte holdledere)

-          De bliver opdateret og bliver samlet i klubbens dropbox.

 

 1. 7.Evt.

-          Klubhuset: Kim holder et møde med vores to ”hushjælpere” Annie og Niels omkring opgavefordelingen i huset.

 

-          Telte: Benny vil forsøge at finde en, der vil står for at indkøbe de nye TRF-telte.

 

-          Nødplan i tilfælde af uheld: Lars vil gerne lave et udkast til en slags beredskabsplan i tilfælde af uheld.

-          Dato for næste møde: Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 20. april kl. 19. Janni tager kage med.

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub