Bestyrelsesmøde d. 9. september 2019

 

Tilstedeværende: Lars, David, Kim, Tine, Torben og Janni.

Afbud: Niels Ove.

 

 

Referat


1. Evaluering af Hadsten Gadeløb 2019 (Jesper Dannerfjord og Kim Knudsen deltager under dette punkt)


- Gadeløbet var en stor succes i år. Der er kommet mange rosende ord efterfølgende fra flere sider.

- Klubben ejer i dag konceptet, som tidligere lå hos Tikiøb Event.

- Kommunen er en rigtig godt samarbejdspartner, og konceptet kan udbygges, således at det kan tiltrække endnu flere borgere fra kommunen.

- Der er en fremtidig opgave i, i højere grad at få det gjort til klubbens løb, således at mange flere af vores motionister deltager i motionsløbet eksempelvis. Torsdagsklubtræningen, der falder den dag hvor gadeløbet afholdes, kunne eksempelvis arrangeres således, at turen går til Hadsten Gadegrandprix, og på den facon ville klubben i højere grad også få vist trøjerne frem ved arrangementet.

- Gadeløbsudvalget vil gerne være med til at arrangere løbet igen næste år, og vurderer, at et fortsat samarbejde med Tikiøb Event er en forudsætning for succes. Det gælder blandt andet ydelser i form af indhentning af ryttere samt ”håndtering” af dem på dagen, forskelligt udstyr og sponsorarbejde.


- I Bestyrelsen er der entydig opbakning til at forsætte med at afholde løbet. Bestyrelsen mener også, at det er en god ide forsat at samarbejde med Tikiøb Event for at sikre succes ved løbet. Bestyrelsen ønsker, at arrangementet i højere vil binde klubben sammen og i den sammenhæng kommer der forslag om ex. at koble noget Streetrace (MTB) løb ind over (ala Randers Street Challenge), hvor klubbens ungdomsryttere også vil kunne deltage. Derudover finder bestyrelsen løbet som en god anledning til at samle klubbens sponsorer.

- I efteråret vil årets gadeløb blive evalueret sammen med kommunen og forhåbentlig vil evalueringen danne grundlag for at påbegynde forberedelse af gadeløb 2020. Gadeløbsudvalget og Lars deltager fra klubben i evalueringen.2. Nyt fra kasseren

- Regnskabet ser generelt pænt ud på nuværende tidspunkt.

 


3. Nyt fra formanden

- Intet nyt.

 

 

4. Nyt fra udvalgene

a. Motionsudvalget

- Udvalget havde møde d. 28. august og bestyrelsen orienteres om, hvad der rører sig på motionsområdet.

- Klubfesten bliver fredag d. 25. oktober, og udvalget står for at arrangere festen.

 

 

5. Opfølgning fra sidste møde

a. Billeder af bestyrelses medlemmer på klubmodulet

- De bestyrelsesmedlemmer der mangler at lægge et billede ind på klubmodulet, får det gjort hurtigst muligt.

 

b. Billeder af klubbens trænere på klubmodulet

 

- Alle holdansvarlige er blevet bedt om at kontakte Simon Nymann, og i den forbindelse bliver trænerne bedt om at lægge et billede af dem selv ind på klubmodulet.

 

 

6. Generalforsamling og tanker herom

 

- Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde

 

 

7. Evt.

 

a. Dato for næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 7. oktober kl. 19:30. Lars tager kage med.

 

b. Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Generalforsamling og tanker herom:
o Uddelegeringen af vandrepokaler
o Drøftelse af økonomi og budget
o Valg af bestyrelsesmedlemmer

o Valg af revisor o Valg af dirigent


Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub